Giloun
Giloun

躺在單車上看世界,放開雙手前行,一路上發現所有都是恩典!

強制頭盔「好心做壞事」

立法強制踩單車戴頭盔「好學唔學」、「好心做壞事」

2021-2022疫情期間,單車意外數字有上升,政府有意於2023年內提出立法強制所有踩單車人士必須戴頭盔,違者可被罰款2,000元。

呢個做法就好似多咗小朋友喺公園兒童遊樂場跌傷,就要強制所有小朋友入遊樂場要全副保護裝備?

又或者,每年交通意外20000人傷,死100人,咁不如強制全民行街、坐車、揸車要頭盔?

「得不償失」

如果真係立法結果會點?結果係踩單車人數立即減少,單車發展停濟不前,違反政府鼓勵市民多做運動嘅方針。

有啲國家例如澳洲超過30年前立法強制頭盔之後,整體踩單車下降20至40%,30年來世界單車使用率大大增長,澳洲卻停滯不前,後果就係得不償失,因為市民少咗做運動而帶嚟更多都市病嘅死亡,整體去計算,比起戴頭盔能夠拯救嘅少數生命,強制戴頭盔其實「好心做壞事」。

以最樂觀85%戴頭盔保護率計算,只要單車使用下降2% (澳洲經驗係下降20至40%!),害死嘅人已經會多過救到嘅人,結果「得不償失」。

「好學唔學」

如果要提升香港單車安全,應該學下其他單車友善地區點樣照顧踩單車安全係咪?

咁大家認為邊啲地方係踩單車好安全好友善呢?會唔會係荷蘭?你估人哋係咪全民戴頭盔踩單車?事實荷蘭只有0.5%嘅人係會帶頭盔踩單車!

好明顯,世界各國單車安全唔係因為戴咗頭盔,係因為有完善嘅單車友善政策、良好嘅規劃同埋教育,呢個先至係王道。

有啲國家(例如以色列)本來有強制頭盔法例,後來都陸續取消,點解香港仲要逆線而行上反單車友善嘅舊路?

CC BY-NC-ND 2.0

你嘅支持係我分享、創作好大嘅鼓勵,亦係對香港Web3嘅推動。

Loading...

Comment