5 articles1409 words
5 articles1409 words

唱「保守我心」又驚「聖靈深淵」?附「安全」歌詞建議

歌詞有冇問題都好,與其「斬」腳趾避沙蟲唔唱首歌,不如「拗」腳趾避沙蟲改改歌詞...

兔躍千山傳喜訊,躺踩萬里報平安

2023 癸卯兔年,用單車祝福香港,加油!

耶穌升天與信仰「去中心化」

耶穌升天聖靈降臨,帶來信仰「去中心化」

討論:「耶穌點解要升天?」

「耶穌復活後點解唔留喺地上,而要升上天?」

強制頭盔「好心做壞事」

立法強制踩單車戴頭盔「好學唔學」、「好心做壞事」