TC's Choice
TC's Choice

荒木經惟説用寫真抵擋孤獨,用快門紀錄愛。我説用文字抵擋寂寞,用相片紀錄眼界。 FB: @tcpangraphy IG: @tcpangraphy

練字 - 煞科戲

煞科戲


當全世界都已經煞科收工嘅時候,而家先話仲未度好個劇本,唯有無奈等睇戲。

_________________

常用鍵盤,執筆忘字,唯有特字特寫。


請加入我的LikeCoin讚賞公民,謝謝!

https://liker.land/tcpangraphy/civic


更多相片分享可在此觀看:

https://www.instagram.com/calligraphiepractice

https://www.instagram.com/tcpangraphy/

https://www.instagram.com/tcpang/

https://www.facebook.com/tcpangraphy

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment