blooming child tarot
1 are following
3 articles
BloomingChild

愛情和麵包都可以共存

很多女性因為家庭付出而放棄了自己的人生, 以為忍耐付出便能夠家庭和諧。帶著愛的忍耐是因為理解, 內心愛的力量大能夠包容。而有一種忍耐是因為不安感去營造表面和諧, 你會失去了自己也被不安感蓋過愛, 只顧手上的物質有多小, 或用多一點錢也感到愧疚。

BloomingChild

有關覺察-看到-改變

釋放自己的快樂靈魂,自然會吸引那些和你一樣自由靈魂的人一起enjoy life 而不自覺地轉變了。

BloomingChild

你記唔記得從幾時開始唔想……

有個小學生平時畫開風景畫,星空畫,多數呢d畫都有細細棵樹的陰影襯托一下,但每次叫佢畫樹既時候佢都好反感,同埋每次都好冇自信,顯示討厭。希望下次畫海就唔洗畫樹。因為好奇心,所以我問你記唔記得由幾時開始唔想畫樹?佢話之前在學校老師要佢畫左一幅畫,成幅畫都係樹,畫左4粒鐘。

That's all