子策

@peterfacewor

從比中指事件,看傳統否定神學如何與異教溝通

2021.3.25 從比中指事件,看傳統之否定神學與陰陽五行,思考如何來親近異教 今日讀經:赛/依 6:1-12,创 5:1-24; 箴言 6:3-20; 今天,在希臘世界正在慶祝他們革命兩百年紀念,對他們而言那是一個信仰一個奇蹟,看歷史發展可以知道那是從被啟示到脫離轄制之過程。

未命名

關於聖靈經驗問答2021.3.23

文字是一場盛大的欺騙

以前部落格寫文字發現,作者跟文字有時候無關,見面也有很大落差。創作其實只跟理智情感那個時空的觸動有關。一位朋友寫著,"文字是一場盛大的欺騙"。她這樣寫,不知道是不是她的真誠,知道自己文字與人的落差?還是因為喜悅她者眾,作為給讀者的一個提醒?

20201212

向善待我們及侵害我們的人致敬 好朋友晚餐-關於價值之實驗、時空、集體記憶、天使 昨晚半年多沒見的好朋友回請吃晚餐,我先前問了他一下"還是您那邊有沒有好康的?"他很熱情地打算將一位同學介紹給我,而且是交情很好的同學。他那裡有一項業務想要委託人承攬。

正義、企業社會責任、無知之幕與組織設計

正義一般認知是政府的事情,法律之目的就是為了人民正義之實現。經過時代發展,歐美新教文明從耶穌被釘十字架事件中,發展出了以客觀程序正義做為實現正義之必要條件,以免司法冤案(近年來程序正義弱化及一些爭議暫且不談),並主導了近百年之國際政治生態。

20210205

憐恤強於議論,軟弱強於自義。誇耀是律法的刀劍,一切世界掌權的,卻在大祭司血祭之外,沒有永恆。拍攝於南京 讀經 雅2:1-13 可10:23b-32a 希13:7-16 約10:9-16

20210207

拍攝於希臘伊拉克里翁港 默思 萬國也要歡喜,因為拯救在強暴之先,那喜樂之船,不會吝嗇償報給義人。烈怒之火焰,惟有憐憫能夠澆滅。和平在虔敬中跨越,痛悔之淚水,寫在公義的城牆。真理不會不被人所知,卻流失在懶惰之人手上。真理無所不在,卻在謀算之人眼裡,拿了鐵石也要秤祂。

20210208

茍志於仁,非真仁。親友無衣、無食、無靠。雖有三益友(直、諒、多聞),難全約伯之義。茍志於信,非真信。風險規避、利益優先、僚牙之氣。雖受新約(血),難敵公義之劍。茍志於愛,非真愛。手不扶弱、口心不一、結黨欺辜。雖盡祭祀,難承天國。所以,如今倒是證明瞎眼的終究還是我們了。

20210209

有一個時代,人們生活單純,整日辛勤耕織。那時有一群人,專營兼併土地,豪奪人力財貨。眾人看他們擁有田產及權勢,就跟從了他們。然後許多人變成了流民,人既無所依,亦無所恥。社會禮多無恥卻不成國。有一個時代,人們充滿知識,愛好自由平等,甚至仁慈與博愛。

20210210

紛擾(照片:攝於聖墓教堂群門口,上帝親自安慰了忠誠信靠祂的人。) 昨天上午跟一位老師相聚,自南京一別已匆匆一年多。透過他,內心再次證明門閥貴族在對岸之發展,各地方逐漸走向一道又一道地牆。華人從大禹開始,就左準繩、右規矩地畫墨線知長度,測水平來量平整,然後用各種規矩來影響四海,成就貿易交換的目的。

20210219

如果信仰在你裡面,那是祂本身是新的約定,所以你能成為正義。如果善良在你世界,那是祂是慈愛是新造的世界,所以你懂真正捨去。如果僅僅是相信,卻沒有葡萄枝芽,那如同穿著舊衣,與那些在哭牆下勤勞卻蒼茫的人是一樣的。如果僅僅憑著善行,卻沒有與祂一起揉成那麵糰,那是律法以下單行道之正義,如...

20210220

看,誰生了這些葡萄樹?誰生了這些嫩枝芽?誰生了誰是誰苗圃?但有那剪斷人的,巧言之下背叛謀殺園主。這世界上有誰是不失信的呢?有誰是不背棄自己話語的呢?只有信本身才能是信,智慧本身必不落空。你看看日出與日落,潮起與潮落,就知道當全世界的人都背棄了自己,背叛了你,那不失信的,仍然在守著生命守著你。

20210111除夕賀春(照片攝於橄欖山)

"夕"在短短的人生裡,總是以一種野獸之姿結束。如朝夕,如薄霧。春卻美好如孺子般,一切都是剛要開始。而刻印在天上的宴席中,人間是一年又一年。前人來路雖然艱辛,卻有喜樂在祂宴席裡甘願捨成了酒。只因為葡萄是祂的血,祂有能力止住我們憂苦。新酒要新人來嚐,應當低下額頭來親近祂。

That's all