2 are following
3 articles
廢爸

說一下我對幣接下來的想法, 與投資建議

每個人有自己的想法,純粹站在我自己的立場

Jerry So sorry

頭暈轉向

乜嘢靠北靠南搞到好頭暈…… 其實條路好清晰,如果夠力行到尾,成個圈圈成晒形,LIKECOIN一定有得玩!要搞得成,就要多人參與,搞乜活動搞乜議案前首先要搞掂人,搞得掂人,好多嘢可以喺互惠互利情況下聯合嚟發大搞。高重健應該好叻呢樣呀!其實,都係廢話嚟。

廢爸

人生好難

天天都是困難的決定

That's all