TC's Choice
TC's Choice

荒木經惟説用寫真抵擋孤獨,用快門紀錄愛。我説用文字抵擋寂寞,用相片紀錄眼界。 FB: @tcpangraphy IG: @tcpangraphy

電影 - A Man called Otto

個天唔俾你死住,總係有啲嘢要你做埋先走。

有Tom Hanks做主角總覺得電影唔會走樣,有少少喜、少少悲,睇完先知原來係幾年前瑞典版嘅美國版,獨居老人想尋死,但係最後死唔去,原來有啲嘢都仲係要佢幫手做。


事實上已經忘記咗瑞典版嘅套路同埋其他角色嘅分布,美版嘅主角身邊嘅鄰居都好特出,整齣電影好飽滿,每個位置都有嘢講。


所有嘢總有佢嘅結局,有時我哋唔需要太急於翻開最後嗰頁睇,結局自自然然會出現。


幾年前看瑞典版的觀後感:https://tcpang.wordpress.com/2017/07/05/電影-en-man-som-heter-ove/

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment