namthuy000
namthuy000

Dùng lưu trữ vật dụng cá nhân, hàng hóa tại mô hình kinh doanh có quy mô lớn như siêu thị, khách sạn, sân bay hoặc trung tâm mua sắm

Dùng lưu trữ vật dụng cá nhân, hàng hóa tại mô hình kinh doanh có quy mô lớn như siêu thị, khách sạn, sân bay hoặc trung tâm mua sắm

1
CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment