whatsthematter
whatsthematter

都唔知自己岩做乜。

成日都好唔開心... 成日做D野都付出咗努力,好多時都做到好累... 但係收穫唔多.. 依兩日連續擺booth, 好彩今日都叫做到單生意,如果唔係真係會好唔開心。拎咁多野咁重野過去,而且仲要賣好平,都只係得一單生意。唉~ 50一件衫,70兩件,100三件,仲要係靚野。唔該依個價,香港出面邊度搵呀? 救世軍都做唔到啦~! 仲要咁多件都係又新又正~ 香港人真係好有錢,唔會覺得平野有好野。已經show晒咁多件出來都唔選,我吊你老母。所以唔中意香港人,同他們真係傾唔埋爛~ 兩日做得個100蚊,真係心累........

我老公又做唔到生意番來,又無啦啦發少爺脾氣,真係痴線~!

都唔知自己岩做乜。

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment