Giloun
Giloun

躺在單車上看世界,放開雙手前行,一路上發現所有都是恩典!

唱「保守我心」又驚「聖靈深淵」?附「安全」歌詞建議

(edited)
歌詞有冇問題都好,與其「斬」腳趾避沙蟲唔唱首歌,不如「拗」腳趾避沙蟲改改歌詞...

可能大家有聽過〈保守我心〉呢首歌(係「原始和聲」嗰首,唔係「同心圓」嗰首同名詩歌。),也有留意前一排神學院老師張祥志一篇貼文引發咗一輪有關於副歌裏面「聖靈深淵」嘅討論

喺度先旨聲明,我唔係要介入歌詞嘅神學討論,邊個啱邊個錯,我喺呢度唔作任何評論;反而係想喺討論以外,考慮另一個更務實嘅方向:歌詞有冇問題都好,呢首詩歌觸動人心之餘亦可能會影響到部分人敬拜嘅清心,與其「斬」腳趾避沙蟲放棄首歌,不如「拗」腳趾避沙蟲?會唔會有另一個歌詞嘅選擇可以減少問題呢?

副歌原本係以下咁:
「我要保守我心 勝過保守一切

因為 一生中每道泉源 全由心中發出

直湧到 我靈深淵與聖靈深淵 不住呼應

永生神 以洪濤漫過我身

無盡恩典似浪覆庇我心」

我嘗試將有「爭議」副歌歌詞改為:

因為 一生中每道泉源 全由心中發出

「賜給我 聖靈光照與生命更新 不住呼應

永生神 以聖言淨化我心

全賴恩主引導度我此生」

咁改係因為我覺得真正能夠保守我心嘅其實係神嘅聖言及真理聖靈引導,因為真理聖靈保惠師嘅重要工作就係引導人明白同實踐真理,唔行差踏錯。

「.真理的聖靈.要引導你們明白一切的真理..」(約16:13)

「..聖靈就是真理」(約一5:7)

為尊重原作者,我發咗個人信息畀原作者朱肇階instagram,想徵求佢同意畀我喺自己教會崇拜用改過嘅歌詞,但等咗兩個禮拜都未收到回應(可能佢唔係幾睇instagram pm?)。

我呢種改歌詞「拗」腳趾避沙蟲嘅方法希望能夠避免爭議,專心敬拜,可能都係一個出路?

CC BY-NC-ND 2.0

你嘅支持係我分享、創作好大嘅鼓勵,亦係對香港Web3嘅推動。歡迎follow、收藏。

Loading...

Comment